Polityka prywatności ALTERNATYWA BIS Biura Obrotu Nieruchomościami

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO). Szanując Państwa prawo do prywatności, przygotowaliśmy zestaw informacji, dzięki którym dowiecie się Państwo m.in. w jaki sposób i po co przetwarzamy dane osobowe oraz jakie prawa gwarantują Państwu nowe przepisy prawa.

1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest ALTERNATYWA BIS Biuro Obrotu Nieruchomościami, które przetwarza je w celu realizacji umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz ustawowych obowiązków wynikających w szczególności z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Dane kontaktowe do Administratora danych osobowych:
ALTERNATYWA BIS Biuro Obrotu Nieruchomościami
ul. Głogowska 81/7 lokal 2
60-741 Poznań

e-mail: biuro@alternatywabis.pl

telefon: +48 530 133 900

2. Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych osobowych przez ALTERNATYWA BIS Biuro Obrotu Nieruchomościami?

Państwa dane przetwarzane są w celu:

  • realizacji umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (art.6 ust. 1 lit b RODO)
  • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 6 ust. 1 lit c RODO)
  • realizacji prawnie uzasadnionego interesu ALTERNATYWA BIS Biuro Obrotu Nieruchomościami polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679).

3. Przekazywanie danych osobowych.

ALTERNATYWA BIS Biuro Obrotu Nieruchomościami przekazuje Państwa dane osobowe (w szczególności imię, nazwisko, adres, numer telefonu) innym podmiotom, gdy jest niezbędne z uwagi na realizację usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, w szczególności w zakresie dotyczącym czynności zmierzających do zawarcia umów: nabycia lub zbycia praw do nieruchomości, nabycia lub zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, najmu lub dzierżawy nieruchomości lub ich części.

4. Okres przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, przy czym okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ALTERNATYWA BIS Biuro Obrotu Nieruchomościami. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

5. Prawa

Każdy z Państwa posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

6. Profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą profilowane, ani wykorzystywane w celach marketingowych.

Co to są pliki Cookies?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią informatyczne dane, w tym pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego służą Cookies?
Pliki cookies wykorzystywane są również w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
Tworzenie statystyk pomaga nam natomiast w zrozumieniu jak Użytkownicy naszej strony www korzysta z niej, a to pozwala nam na ulepszanie jej działania i funkcjonalności.
Nasza strona wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisów przez Użytkowników i nie zbiera w sposób automatyczny żadnych innych informacji o Użytkowniku. Działanie to nie służy zbieraniu ani przetwarzaniu danych osobowych.

Jak zarządzać plikami Cookies?
Istnieje możliwość wyłączenia funkcji cookies za pomocą odpowiedniej konfiguracji ustawień przeglądarki internetowej wykorzystywanej przez Użytkownika, jednak może to spowodować utratę dostępu do niektórych funkcji serwisów. Informacje o tym jak zarządzać plikami cookies w najczęściej używanych przeglądarka można znaleźć min. na stronach:

Mozilla Firefox
http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
Opera
http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
Google Chrome
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Jednocześnie zastrzegamy możliwość zmiany swojej polityki prywatność i plików cookies poprzez wprowadzenie modyfikacji do powyższego zapisu.